Συλλογή: Εργασίες σε Ύψος

Μία από τις δραστηριότητες της επιχείρησής μας είναι η ειδίκευση σε εργασίες σε ύψος, με τη χρήση σχοινιών.

Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία και να πραγματοποιούμε με ασφάλεια εγκαταστάσεις και επισκευές σε οποιοδήποτε ύψος χωρίς τη χρήση και την όχληση σκαλωσιάς ή άλλων μηχανημάτων ανέλκυσης.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από πιστοποιημένο και έμπειρο εναερίτη με απόλυτη ασφάλεια.